Kolmen kohdan pikatesti: miten sinun urheiluseurasi linjaukset toimivat?

Urheiluseuroissa on noussut trendiksi erilaisten seurassa tapahtuvien asioiden yhteinen, ylhäältä käsin määritelty toimintatapa, josta puhutaan linjaamisena. Tavoitteena on luonnollisesti saada toiminta samanlaiseksi ryhmästä tai joukkueesta riippumatta ja moni pitääkin tärkeimpänä linjausta valmennussisällöllistä eli valmennuksen linjausta, jotta valmennusprosessi tuottaisi tasalaatuista pelaajamateriaalia vuodesta toiseen.

Seuraavaksi pääset tekemään omaa seuraasi ajatellen testin, joka mittaa onko omassa yhdistyksessäsi käyttöä valmennuksen linjaukselle tai toimiiko se oikein. Voit ajatella kysymyksiä täysin omasta asemastasi kuten seomaan vastuualueeseesi parhaiten sopii, vastaukset ovat heti kunkin kysymyksen alla. Kaikki esimerkit ovat elävästä elämästä.

Kysymys 1: Seurassasi on tarkka valmennuksen linjaus ja valmentajat pitävät kiinni “oppimisen portaista”, jotta kaikki tekniikka- ja taitotekijät huomioitaisiin pelaajien kehityskaaressa. Valmennuspäällikkö pitää yllä tarkkaa seuranta ja koko seuran harjoittelu tukee seuran määrittelemää pelitapaa tähdäten pelaajien pitkäaikaiseen kehittymiseen. Seuran parhaimpiin joukkueisiin kuuluvaan alle 16-vuotiaiden joukkueeseen olisi tulossa naapuriseuran joukkueesta kolme parasta pelaajaa, joista paras on käynyt maajoukkueleirillä asti. Mitä tehdään?

 • A) otetaan heidät avosylin vastaan,
 • B) otetaan joukkueeseen, mutta käydään tarkasti läpi heidän osaamisensa,
 • C) ohjataan muualle?

Vastaus 1: Heitä ei voida ottaa seuraan pelaamaan, sillä harjoituksen seurantaa tai oppimisen portaita ei heidän osaltaan ole tehty. Jos heidät otetaan joukkueeseen, voisi kenen tahansa valmentajan tai pelaajan kohdalla katsoa tekemistä sormien läpi tarpeen tullen. Näin ollen oikea vastaus on: C.

 

Kysymys 2: Joukkueurheiluseurassasi on määritelty yhtenäinen pelitapa, jonka seuran valmennuspäällikkö on suunnitellut ja jalkauttanut valmennukseen. Kaikkien kilpajoukkueiden tulee pelata kyseisellä pelitavalla, jotta siirtyminen valmentajien, ryhmien ja ikäkausien välillä helpottuisi ja harjoittelussa painottuisivat ikäkausille määritellyt oikeat teknis-taktiset asiat. Kuitenkin eräs seurassa toimiva maajoukkuevalmentaja peluuttaa joukkueellaan täysin toisenlaista pelitapaa ja häneltä asiaa tiedusteltaessa hän pitää puolen tunnin mittaisen luennon siitä, miksi hänen pelitapansa on seuran pelitapaa parempi. Mitä tehdään?

 • A) ei mitään, sillä hyvä valmentaja eroaisi jos hänen vapauteen puututaan
 • B) neuvotellaan sopimus uusiksi ja yritetään hoitaa asiaa rahalla
 • C) annetaan valmentajalle kirjallinen varoitus ja tarvittaessa puretaan sopimus

Vastaus 2: Valmentajan pitää muuttaa pelitapaa tai hänen sopimuksensa pitää purkaa. Mikäli valmentajan annetaan jatkaa toimintaansa, rapauttaa se toimintakulttuuria sisältäpäin, kun muutkin valmentajat ottavat omia vapauksiaan. Seuran pitää systemaattisesti pitää kiinni toimintatavastaan tai luopua siitä. Eli oikea vastaus on tässäkin: C.

 

Kysymys 3: Valmentajan kanssa on käyty läpi ennalta sovittu seuran valmennuksellisesta linjauksesta ja toimiessaan ryhmän kanssa eräs vanhempi ottaa seuraan yhteyttä vaatien, että valmentaja pitää laittaa kuriin. Vanhemman mielestä valmentaja toimii epäreilusti ja epätasa-arvoisesti kokien, että oma lapsi ei saa samaa valmennusta kuin muut. Valmentajan vastine seuralle on, että hän on toiminut ennalta määrättyjen linjausten mukaan. Mitä vastataan vanhemmalle?

 • A) “Ehkä teidän perheen olisi viisainta mennä jonnekin muualle.”
 • B) “Istutaan alas ja ratkaistaan tilanne.”
 • C) “Kyllä valmentaja täytyy nyt ottaa puhutteluun.”

Vastaus 3: Niinkin kurjaa kuin se on, joskus täytyy valita minne kumartaa ja minne pyllistää. Jos valmentaja on toiminut seuran linjausten mukaisesti, ei hänen toimintaansa voi moittia eikä linjauksista lipsua. Tällöin oikea vastaus on ja seuran pitäisi suoraselkäisesti pitää omista valinnoistaan kiinni ja ymmärtää, etteivät ne voi mitenkään miellyttää kaikkia.

 

Testin tulos:

 • Mikäli sait kaikki oikein, hienoa! Sinun seurassasi voi oikeasti olla hyötyä linjauksista, sillä pidätte systemaattisesti niistä kiinni. Olennaista strategiassa on ennen kaikkea, että se siirtyy toimintaan. Muuten se on pelkkä paperi.
 • Mikäli yksikin meni väärin, suosittelen vahvasti harkitsemaan, onko seurassasi mitään käyttöä keskitetyillä toimintatavoilla vai pitäisikö suoraan antaa jokaisen joukkueen valita tyylinsä itse. Strategiat ja linjaukset, joita osa noudattaa ja osa ei, ovat kärkipäätä seuran sisäisissä kiistoissa.

Miksi näin? Kerro kommenttikenttään, Facebookiin tai Twitteriin miten Sinun seurasi on hyötynyt mistä tahansa seuran linjauksista, niin pääsen näiden vastauksien ja omien ajatuksieni perusteella tekemään piakkoin tälle kirjoitukselle jatko-osan, jossa puntaroin keskitetyn ja hajautetun toimintamallien hyötyjä ja haasteita. Kerro myös rohkeasti, jos olet kanssani vastauksista eri mieltä.

Jaa ihmeessä myös tämä kirjoitus ihmisille, jotka ovat tekemisissä linjausten kanssa. Share-nappulat löytyvät aivan tämän kohdan alta. Kiitos!

Bookmark the permalink.

Comments are closed