Monilajisuutta voidaan edistää avustuksia kohdentamalla

Palloliiton teettämän tutkimuksen mukaan vanhemmat haluavat lastensa harrastukselta jalkapallossa ennen kaikkea edistävän fyysistä ja henkistä terveyttä ja kokemukseni ja teettämieni kyselyjen mukaan myös muissa lajeissa tilanne on sama. Kaikesta huolimatta urheiluseurojen käytännön tavoitteet ja resurssit kohdistuvat ensisijaisesti lyhyen tai pitkän aikavälin kilpailullisen menestyksen maksimoimiseen sekä ammattiurheilijoiden kasvattamiseen.

Continue reading